Checklistor

2017-10-11 För många båtägare innebär hösten slutet på båtsäsongen och det är dags för torrsättning. För att underlätta arbetet vid avmastning, torrsättning och vinterförvaring har Båttekniska nämnden utarbetat smarta checklistor. Du kan ta del av listorna här!

När hösten kommer och det är dags att vinterförvara båten är det mycket att kontrollera och tänka på. Bland annat att tömma vattensystemen, byta ut slitdelar, ladda batterier, byta olja och oljefilter, kontrollera brandsläckare, kontrollera elkablar i masten m.m.
Med smarta checklistor underlättar du arbetet och inget glöms bort. 

Checklistor finns för vår och höst samt för på- och avmastning.
Läs mer på Båttekniska nämndens sida

 

OBS! Checklistorna skall läsas och användas ihop med båtens övriga instruktionsböcker som beskriver vad som gäller för just din båt. Lägg till och dra ifrån punkter så att den passar din båt. 

 

Här finns tips från Svenska Sjö vid sjö-/torrsättning och vinterförvaring

 

5652