Styrelsen

Svenska Kryssarklubben leds av en riksstyrelse, utsedd av årsmötet.

Riksstyrelsens sammansättning för verksamhetsåret 2017/2018 efter årsmötet den 25 november 2017:

 Ordförande
 

Peter Follin,
Torslanda

070-822 70 18,
ordforande@sxk.se

Vice ordförande

Ann-Katrin 
Moldenius
Hermansson,
Västervik

070-608 40 16,
annkatrinmh@gmail.com

Skattmästare
 

Per Tistad,
Skivarp

070-847 21 23,
per.tistad@telia.com

Ledamot
 

Martin Lesén,
Borgholm

070-588 31 26,
martin@lesen.nu

Ledamot
 

Lotta Hildingson,
Gävle

070-542 23 30,
lotta@hildingson.se

Ledamot
 

Lars-Eric Ericson,
Västra Frölunda

070-586 74 40,
lars-eric.ericson@telia.com

Ledamot
 

Stig Eriksson,
Henån

070-539 17 07,
sm6yfp@telia.com

Ledamot
 

Christoffer Hillbom,
Skutskär

070-657 76 71,
christoffer.hillbom@gmail.com

Ledamot

Vakant

 

Suppleant

Vakant

 

Adjungerad, kanslichef, sekreterare
 

Per Berkhuizen,
Nacka Strand
 

070-237 12 18,
per.berkhuizen@sxk.se
 

Ledamöters kontaktansvar (från 2017/2018)

Peter Follin

Västkustkretsen

Ann-Katrin Moldenius Herrmansson

Medlehavsseglarna, Sörmlandskretsen, S:t Annakretsen, Qvinna Ombordnämnden, 24-timmarsnämnden

Per Tistad

Öresundskretsen, Miljönämnden

Christoffer Hillbom

Uppsalakretsen, Stockholmskretsen, Väster Mälarkretsen
 

Lars-Eric Ericson

Hamn- och Farledsnämnden, Eskadernämnden

Lotta Hildingson

Eggegrundskretsen, Bottenhavskretsen, Bottenvikskretsen

Martin Lesén

Dackekretsen, Blekingekretsen, Informationsnämnden, Båttekniska nämnden

Stig Eriksson

Vänerkretsen, Program- och utbildningsnämnden

 

Historik

Vald                        Riksstyrelsens ordföranden
November 2017      Peter Follin, Torslanda
November 2016      Peter Follin, Torslanda
November 2015      Peter Follin, Torslanda
November 2014      Ulf Lindskog, Stavsnäs
November 2013      Ulf Lindskog, Stavsnäs
November 2012      Anders Persson, Saltsjöbaden
November 2011      Anders Persson, Saltsjöbaden
November 2010      Torbjörn Berg, Göteborg
November 2009      Torbjörn Berg, Göteborg
April 2009               Torbjörn Berg, Göteborg
November 2008      Gunnar Hejde (Interimsstyrelse)
November 2007      Claes Grönberg, Haninge
November 2006      Claes Grönberg, Haninge
November 2005      Solgerd Björn-Rasmussen, Stockholm
November 2004      Solgerd Björn-Rasmussen, Stockholm
November 2003      Solgerd Björn-Rasmussen, Stockholm
November 2002      Solgerd Björn-Rasmussen, Stockholm
November 2001      Solgerd Björn-Rasmussen, Stockholm
November 2000      Gösta Hultström, Nacka
November 1999      Gösta Hultström, Nacka
November 1998      Jan Holst, Nacka
November 1997      Jan Holst, Nacka
November 1996      Jan Holst, Nacka
November 1995      Jan Holst, Nacka
November 1994      Sven Asseus, Haninge
November 1993      Sven Asseus, Haninge
November 1992      Sven Asseus, Haninge
November 1991      Bengt Lanne, Valdemarsvik
November 1990      Bengt Lanne, Valdemarsvik
November 1989      Bengt Lanne, Valdemarsvik
November 1988      Bengt Lanne, Valdemarsvik

 

Publicerad 2011-05-02, senast uppdaterad 2018-01-23