Hoppa till huvudinnehåll

Regler och riktlinjer för eskader

Här har vi samlat Stockholmskretsens generella regler och riktlinjer för våra eskadrar. Det kan finnas avvikelser och då finns de beskrivna under respektive eskader.

Anmälan:

 • Anmälan görs under respektive eskader. Kölavgiften ska betalas i samband med anmälan. Vilken information som ska anges i anmälan samt anmälningstider framgåt under årets eskadrar

 • Blir eskaderna fulltecknad så kommer det finnas möjlighet att anmäla sig som reserv. Kretsens ambition är att i möjligaste mån erbjuda ett alternativ eller dubblera den fulltecknade eskadern.

 • Om en båt avbokar sig före den 1 juni eller senast tre veckor före samlingsdag (för tidigar eskadrar) återbetalas 50% av kölavgiften. Vid avbokning senare än 1 juni eller inom tre veckor före en tidig eskader sker ingen återbetalning. Vid inställd eskader återbetalas hela kölavgiften.

Ansvar, befogenheter och utrustning:

 • Skepparen ansvarar för båtens framförande, dess besättning och utrustning.

 • Någon ombord skall ha nautisk kompetens för färd på de aktuella farvattnen.

 • Båten skall ha inombordsmotor. Avsteg från detta krav kan eventuellt medges på inomskärseskadrarna.

 • Båten skall ha den utrustning som krävs för färd på de aktuella farvattnen. Båten ska även ha en eskadervimpel.

 • Sjökort inkl papperssjökort för samtliga aktuella farvatten skall finnas ombord.

 • Båten skall vara utrustad med VHF-radio. Kanal 77 används för kommunikation inom eskadern. Avsteg från detta krav kan eventuellt medges på inomskärseskadrarna. Mobiltelefon krävs då i sådana fall.

 • Skepparen skall vara medlem i SXK.

 • Båten ska vara försäkrad

 • Rekommenderad utrustningslista för långfärder till sjöss i Nordiska vatten. OBS - ej krav: Utrustningslista

Under eskadern:

 • Det är möjligt att lämna eskadern för en kortare tid eller avsluta deltagandet om eskaderledaren meddelas.

 • Eskadern går inte ut i för hårt väder (> 10 m/s) men undantag kan förekomma vid förlig vind/skyddad farled

 • Vi har förbestämda och regelbundna skepparmöten där hela besättningen är välkommen