Hoppa till huvudinnehåll

Historik

Lite historia om S:t Annakretsen

Redan innan S:t Annakretsen bildades den 28 september 1964 hade Kryssarklubben åtskillga medlemmar i Norrköping med omnejd. I Norrköpings Segelsällskaps regi seglades det så tidigt som år 1945 24-timmarsseglingar med 19 deltagande båtar. Den som var drivande kraft bakom detta var Thure "Buller" Dahlgren, som verkade som intresserat ombud för Kryssarklubben i Norrköping under 40 - 50-talen. Andra välkända seglarprofiler i Norrköping som verkade i Kryssarklubbens anda var ex.vis Gustaf Plym, känd havskappseglare och båtskribent av den välkända båtbyggarfamiljen och Olle Enderlein, framstående både som kapp- och långfärdsseglare likaväl som en av landets främsta konstruktörer, inte minst av Kryssarklubbens utlottningsbåtar, lika väl som han, säreget nog, själv ett år var vinnare av en utlottningsbåt.

Under 1964 togs så initiativet till att bilda en krets i Norrköping med omnejd. Denna krets som var Kryssarklubbens femte i ordningen gavs namnet S:t Anna för att markera att den ville omfatta inte bara Norrköping utan en stor del av inlandet och kusten med bl a ett av Sveriges vackraste skärgårdsområden, nämligen S:t Anna skärgård, vilken sträcker sig från Bråviken i norr ner till Finnfjärden, där Gryts skärgård tar vid. Även denna, liksom Tjusts och Misterhults skärgårdar kan anses ingå i kretsens verksamhetsområde. Drivande kraft vid bildandet var Hans Bretzén som också blev kretsens första ordförande och kretsen tog ganska snart initiativet till samarbete mellan båtklubbarna i Norrköping i frågor om fågel- och sälskyddsområden, brohöjder, uppläggningsplatser och andra för båtfolket väsentliga praktiska ärenden.

Redan från början tog verksamheten fart med traditionella SXK-aktiviteter såsom eskaderoch 24-timmarsseglingar, seglarskola, vinterträffar och diverse fester, lammgrillning på Harstena vid pingst och kräftskiva på Kättilö. ett stort antal naturhamnar har ochså rekognoserats och i åtskilliga fall försetts med bergdubbar. På senare år har också, genom kretsens försorg, ett antal nedlagda farleder beskrivits och markerats på nytt. Vinteraktiviteter bedrevs genom separata sektioner i Linköping, Motala och Nyköping. År 1978 hade sektionen i Nyköping vuxit sig så stor att den gav upphov till bildandet av Sörmlandskretsen. Trots denna avtappning har tillväxten varit god, särskilt på 80talet och kretsen har nu drygt tusentalet medlemmar.

År 1985 fick kretsen möjlighet att arrendera Stugvik, ett mark- och vattenområde på Stora ÅIö, en av de större öarna i Gryts södra skärgård och har där etablerat en uthamn, som byggts ut under åren. Den omfattar nu två bryggor med akterbojar, ett antal svajbojar, flaggstång, förvaringsbod, anslagstavla jämte bord och bänkar för ett stort antal sittande vid de fester och arrangemang som anordnas under sommarsäsongen.

På senare år har, utöver tidigare aktiviteter, även "Qvinna Ombord"- och Ungdomsverksamheten fått röna stor uppskattning från berörda medlemmars sida. Dessa aktiviteter är för det mesta förlagda till kretsens klubblokal Norralundsgatan 57 i Norrköping.

Fredric Åman

Kretsens historik har samlats kalenderårsvis och finns tillgänglig i klubblokalen.

HISTORIK; Index till pärm i klubblokalen:

1964 Kretsen bildas, Ordf. Hans Brezén

1965 Verksamhetsberättelse Bil. 1965:1
Eskader till Åland, 8 båtar

1966 Verksamhetsberättelse Bil. 1966:1
Bergöglor på Risö
Boj i Valdemarsviks hamn

1970 Verksamhetsberättelse Bil. 1970:1 (saknas)
Ordf. Åke Ohlsson

1971 Verksamhetsberättelse Bil. 1971:1
Boj i Vinterboviken i Stäk
Seglarskola i Spårösund; 19 elever
Klubblokal Vattengatan 34

1972 Verksamhetsberättelse Bil. 1972:1
Damklubb bildas
Eskadersegling till Åland, 11 båtar
Seglarskola i Spårösund

1973 Verksamhetsberättelse Bil. 1973:1
Junioravdelning bildas
Eskadersegling till Bornholm, 15 båtar
Seglarskola i Spårösund, 34 elever

1974 Verksamhetsberättelse Bil. 1974:1
Damsegling, 3 båtar
Seglarskola i Spårösund, 18 elever
Kretsen får 2 st Blekingeekor och en Långedragsjulle

1975 Verksamhetsberättelse Bil. 1975:1
Resa till Londons båtmässa i Earls Court, 24 pers.
Seglarskola för juniorer i Broxvik
Seglarskola i Spårösund, 17 elever

1976 Verksamhetsberättelse Bil. 1976:1
Resa till Göteborg och Danmark för varvsbesök
Seglarskola i Spårösund, 19 elever

1977 Verksamhetsberättelse Bil. 1977:1
Resa till båtmässan i Hamburg
Sällskapssegling till Gotland
Seglarskola i Spårösund, 16 elever

1978 Verksamhetsberättelse Bil. 1978:1
Sällskapssegling till Gotland
Utbildningseskader, 9 båtar Bil. 1978:2
Kretsen anskaffar en Askeladden
Sörmlandkretsen bildas som en avknoppning av S:t Anna

1979 Verksamhetsberättelse Bil. 1979:1

1981 Verksamhetsberättelse Bil. 1981:1 (saknas)
Sondering av en uthamn påbörjas

1982 Verksamhetsberättelse Bil. 1982:1 (saknas)
Ny ordförande: Thomas Lundin
Eskadersegling till Visby
Seglarskola i Gropviken (Gransjö), 15 elever

1983 Verksamhetsberättelse Bil. 1983:1

1984 Verksamhetsberättelse Bil. 1984:1
Ny ordf. Fredric Åman
Resa till Musköbasen, 42 pers.

1985 Verksamhetsberättelse Bil. 1985:1
Vårresa till Bassholmen (allmogebåtar)
Eskader till Åland, 3 båtar Bil. 1985:2
Eskader till Stockholm
Besiktning av Stugvik Bil. 1985:3
S:t Annaflaggan lanseras Bil. 1985:4

1986 Verksamhetsberättelse Bil. 1986:1
Arrendekontraktet klart för Stugvik
I Stugvik anordnas eldstad, anslagstavla, flaggstång och
bergöglor.
Eskader till Stockholms ytterskärgård, 7 båtar

1987 Verksamhetsberättelse Bil. 1987:1
Ny klubblokal Sjötullsgatan 3
Studiebesök hos Royal Sails i Motala, 30 pers.
Eskader till Åland, 4 båtar Bil. 1987:2
Eskader till "seglargästabud" i Nyköping

1988 Verksamhetsberättelse Bil. 1988:1
I Stugvik färdigställs stora bryggan och friggeboden. Bil. 1988:2
Ensmärken målas
Resa till båtmässan i Älvsjö, 26 pers.

1989 Verksamhetsberättelse Bil. 1989:1
Funktionärsträff i flygvapenmuseet i Linköping, 15 pers.
Eskader Kronleden-Skutleden, 3 båtar
25-årsjubileum i vildmarkshotellet, c:a 100 pers. Bil. 1989:2

1990 Verksamhetsberättelse Bil. 1990:1 (saknas)
I Stugvik byggs lilla bryggan, bord och bänkar
Fuktionärsträff till båtmässan i Älvsjö, 15 pers.

1991 Verksamhetsberättelse Bil. 1991:1
Funktionärsträff till båtmässan i Älvsjö, 10 pers.

1992 Verksamhetsberättelse Bil. 1992:1 (saknas)
Eskadersegling till Gotland, 9 båtar
Eskader till SXK:s båtmöte i Valdemarsvik
Invigning av ny klubblokal Järnbrogatan 1

1993 Verksamhetsberättelse Bil. 1993:1
QvinnaOmbord verksamheten startar (QO)
Eskadersegling till Gotland och besök på St. Karlsö, 10 båtar

1994 Verksamhetsberättelse Bil. 1994:1 (saknas)
Eskadersegling till Visby, 4 båtar
Tjejsegling (QO), 5 båtar
Eskader till Båtmötet i Nyköping, 5 båtar + 10 båtar
som anslöt senare
SXK:s årsmöte på Louis de Geer, c:a 330 deltagare Bil. 1994:2
Rekryteringsbroschyr Bil. 1994:3

1995 Verksamhetsberättelse Bil. 1995:1
Ny ordf. Åke Söderpalm
Eskadersegling till Visby, 7 båtar
Tjejsegling (QO,) 5 båtar
Eskadersegling till Bornholm, 21 båtar Bil. 1995:2
Inköp av 3 canadensare till Stugvik

1996 Verksamhetsberättelse Bil. 1996:1
Eskadersegling till Visby med vikingagille
Tjejsegling (QO), 4 båtar
Eskadersegling runt Åland, 11 båtar Bil. 1996:2
Funktionärsträff till sjöhistoriska museet i Stockholm

1997 Verksamhetsberättelse Bil. 1997:1 (saknas)
Eskadersegling till Visby
Tjejsegling (QO), 3 båtar
Eskadersegling runt Gotland, 11 båtar Bil. 1997:2
Dansbanan byggs i Stugvik
Segling med allmogebåtar i Broxvik (QO)

1998 Verksamhetsberättelse Bil. 1998:1
Eskadersegling till Visby med Vikinggille
Tjejsegling (QO)
Eskader till båtmötet i Stockholm, 34 båtar, 108 pers.
Segling med allmogebåtar i Broxvik (QO)
Ny klubblokal; Slåttergatan 58

1999 Verksamhetsberättelse Bil. 1999:1
Eskadersegling till Västervik
Tjejsegling (QO)
Eskadersegling runt kusten, 4 båtar Bil. 1999:2

2000 Verksamhetsberättelse Bil. 2000:1 (saknas)
Tjejsegling (QO)
Eskadersegling runt Öland, 6 båtar Bil. 2000:2 (saknas)
Familjeeskader, 8 båtar Bil. 2000:3
Segling med allmogebåtar i Broxvik (QO) Bil. 2000:4
Komplettering i Stugvik: 2 st svajbojar och 1 st akterboj.

2001 Verksamhetsberättelse Bil. 2001:1
Ny ordf. Gunnar Larsson
Tjejsegling (QO)
Eskadersegling till båtmötet i Karlskrona, 18 båtar. Bil. 2001:2
Segling med allmogebåtar i Broxvik. (QO)

2002 Verksamhetsberättelse Bil. 2002:1 (saknas)
Tjejsegling (QO)
Mälareskader "slott och herresäten", 9 båtar. Bil. 2002:2
Skärgårdseskader, 3 båtar. Bil. 2002:3
Motorbåtseskader på frankrikes kanaler, 32 pers. (QO) Bil. 2002:4
I Stugvik byggs ny brygga på udden och passage utmed
land från stora bryggan.
3 st Optimistjollar anskaffas för verksamheten på S:t Ålö

2003 Verksamhetsberättelse Bil. 2003:1
Ny ordf. Åsa Kullberg
Tjejsegling (QO)
Eskadersegling; Stockholms skärgård, 6 båtar Bil. 2003:2
Rikseskader till S:t Petersburg, 8 båtar från S:t Anna Bil. 2003:3

2004 Verksamhetsberättelse Bil. 2004:1
Eskadersegling till Visby, 2 båtar Bil 2004:2
Tjejsegling (QO)
Eskadersegling, Runt Gotland, 10 båtar. Bil. 2004:3
Chartereskader i Kroatien, 5 båtar, 39 pers. Bil. 2004:4
Segling med Gratitude (Sörmlandskretsen) Bil. 2004:5

2005 Verksamhetsberättelse Bil. 2005:1
Tjejsegling (QO)
Eskaderprogram 2005 Bil. 2005:2
Eskadersegling, Hanöbukten runt,6 båtar. Bil. 2005:3
Kretsen får en IF-båt - Tant Grön.

2006 Verksamhetsberättelse Bil. 2006:1
Gubbsegling 3 båtar
Eskadersegling, Runt till åland,8 båtar. Bil. 2006:2
Chartereskader i Kroatien, 3 båtar, 24 pers. Bil. 2006:3

2007 Verksamhetsberättelse Bil. 2007:1
Eskaderredovisning Kristihim. till Visby Bil. 2007:2
"Långa Anna" - Rikseskadern till Stralsund Bil. 2007:3
Canal du Midi - Margaretas upplevelser Bil 2007:4

Kretsens "moderna" historia väntar på bakgrundsförfattare.