Kommittéerna

Välkommen att ta kontakt med våra kommittée medlemmar:

 

24-timmarskommittén
Hans Gustavsson 070-524 67 91 hans.f.gustavsson(at)telia.com
 
Försäkringsombud - Svenska Sjö
Vakant    
     
Hamn och farledskommittén
Leif Eriksson 

070 - 209 17 82

leifhanseriksson@gmail.com
 Erik Ramström

072 - 208 20 46

erik_ramstrom@hotmail.com

 Bengt Hallgren  070 - 626 48 48 bengt.hallgren(at)telia.com
Anders Fischer           070 - 738 41 79       lpa.fischer(at)gmail.com
Infokommittén med Kretsnytt & Webb
Ann Mari Westerlind 076 - 103 54 54 annmari.westerlind(at)gmail.com
 
Qvinna ombord
Titti Hadders Lindahl 0739 - 72 77 28 hadders-lindahl(at)tystbergalogi.se
Maud Hagberg 0705 - 28 41 41 maud.hagberg(at)gmail.com
Ursula Annerfors 0706 - 56 20 05 ursula(at)reformvaktarna.se
Lena Nord Nilsson 0707 - 63 43 33 lenanordnilsson(at)hotmail.com
Maria Morris 0722 - 00 61 66 maria.morris@telia.com
     
 
Tekniska kommittén
Stefan Kindeborg 0704-71 83 44 stefan.kindeborg(at)gmail.com
 
IF-båtarna
Hans Gustavsson 070-524 67 91 hans.f.gustavsson(at)telia.com
Mats Haking
070-511 53 89 hakingsbygg(at)gmail.com
Staffan Bergentoft 076-696 92 97 staffan.bergentoft(at)cojn.se
         
Utbildningskommittén
Torbjörn Berg 070-883 63 48 torbjorn.berg(at)telia.com
 
Valberedning
Anders Fischer    
Gunnar Westerlind    
Ursula Annerfors