Informationskommittéen

Informationskommittéen består av:

Ann-Mari Westerlind, 076-103 54 54, annmari.westerlind@gmail.com är redaktör både för hemsidan och kretsens tidning Kretsnytt.

Har du upplevt något nytt ställe, en spännande resa eller händelse .... tagit en fin bild eller funderar på något som du tror kan vara av intresse för våra andra medlemmar, så hör gärna av dig till mig.

Har du en firma, som gärna vill stötta kretsens tidning med en annons, blir vi också mycket glada om du tar kontakt.