Tips - installation av sugtömning på båt

Här följer några tips till dig som ska installera sugtömning på din fritidsbåt.

2015 införs ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.

Läs mer om de kraven på Transportstyrelsens hemsida;

http://www.transportstyrelsen.se/Sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Toalettavfall-fran-fritidsbat/

Artikeln nedan innehåller en mängd tips om hur en godkänd toalettinstallation kan utföras;

http://www.vastkustkretsen.se/pmwiki/uploads/Teknik/TEK-halltankmaj2014.pdf