Om Uppsalakretsen

 

Uppsalakretsens verksamhetsområde är till sjöss norra och nordöstra Mälaren samt Roslagskusten från Egge-grund till Furusund.
Vi samverkar och samråder med de kretsar som gränsar till vårt område, Eggegrundskretsen vad avser norra Upplandskusten samt VästerMälarkretsen, Sörmlandskretsen och Stockholmskretsen vad avser Mälaren.

 

Svenska Kryssarklubbens Uppsalakrets

Postadress
c/o Lennart Beckman
Henry Säldes väg 7
756 43  Uppsala

E-postadress
uppsalakretsen@sxk.se

Organisationsnummer
802465-4082