Renata Chlumska har naturen som arena

Friluftsliv ger Folkhälsa

2017-11-01 Svenska Kryssarklubben är en av 25 organisation som deltar i Svenskt Friluftslivs kampanj ”Friluftsliv ger Folkhälsa” under 2017. Vi vill tillsammans visa på hur brett friluftsliv är och också berätta vad friluftsliv betyder för den enskilda personen.

Svenskt Friluftsliv ser med oro på vad inaktiviteten innebär för vår befolkning. Många barn och unga får inte idag tillgång till rörelse i skolan – vi ser att våra livsmönster mer och mer rör sig bort ifrån aktivitet och friluftsliv.
Därför genomför Svenskt Friluftsliv tillsammans med 25 friluftsorganisationer, där bland annat Svenska Kryssarklubben ingår, en kampanj för att inspirera människor till att utöva friluftsliv.

På Facebook-sidan ”Friluftsliv i Sverige” vill vi tillsammans visa på hur brett friluftsliv är och under kampanjen kommer ni att möta många olika personer som berättar vad friluftliv betyder för just dem. 
Under året har det publicerats fem filmer på facebooksidan med;
- Tidigare stadsminister Ingvar Carlsson

5739

 

Hugo som har diabetes typ 1 och som får hjälp av assistanshunden Billie att hålla sina värden jämna.

5740

 

Amir vars passion är spinnfiske.

5741

Matilda som har klättrat sedan hon var 11 år. 

5742

Renata Chlumska som har naturen som arena.

5743

 

>> Här kan du se alla filmer och läsa mer om kampanjen <<