stalebrant

Min VP2002 är nu 33 år och går som en klocka. Frågan är om den ändå behöver renoveras eller bytas ut. Den är sötvattenkyld och normal drifttid har varit max 50 timmar/år. Vad är det som skulle behöva renoveras i första hand?

Anonym användare
Service och delar

Så länge du har, och kan få tag i, alla viktiga reservdelar -- impeller, filter, offeranoder, drivrem osv -- och sköter all service exakt enligt instruktionsboken finns förmodligen ingen anledning att renovera eller byta.

33 år gånger 50 drifttimmar blir knappt 1700 timmar -- inte mycket för en dieselmotor.

Avgaskröken kan korrodera, rosta sönder, och behöva bytas.

Elektriska ledningar kan nötas och isoleringen stelna.

Sötvattenväxlaren och kylsystemet kan behöva spolas rent från föroreningar (tex från rester av offeranod).

Dieseltanken kan behöva rengöras från smuts och bakterier.

Håll motorn och motorrummet rent, kolla avgaserna och drifttemperatur, så ser du om något börjar gå fel. Kolla olja i motor och backslag ofta, både nivå och färg.

Hälsninga Tomas

Lägg till ny kommentar

Image CAPTCHA
Ange de tecken som visas i bilden. Skilj på stora och små bokstäver.