Hoppa till huvudinnehåll
Lars Helmer
Senast inloggad: 2020-02-01 - 10:36
Ta upp båten på land

I Göteborgsposten skriver Boel Lanne, ordförande i Naturskyddsföreningen i Bohuslän. en debattartikel den 3 februari, som enligt min uppfattning ger en falsk bild av verkligheten. Jag citerar: I de allra flesta kustländer tas båtar upp på land mellan användningar, slut citat. Var detta påstående baseras på vet jag inte men min erfarenhet baserad på flertalet Europeiska länders båtbruk är att beskrivningen är direkt felaktig. Under mitt femtioåriga har jag inte sett en enda anläggning som möjlilggör upptagning av båtar mellan bruket för att eliminera behovet av marinor.

Själv är Lanne bosatt på Grötö i Göteborgs skärgård där båtarna ligger vid bryggor.  

Vad för trovärdighet ger detta Naturskyddsföreningen? Lanne vill låta påskina att fritidsbåtsmarinorna påverkar havsmiljön negativt och begränsar tillgången till fria stränder när verkligheten är att Sverige har en av de längsta kusterna i Europa samtidigt som befolkningen är i europeiska mått bland de lägsta.

Jag misstänker att om Lannes förslag om att lagra båtar på land skulle genomföras undrar jag vad hon skulle säga när dessa förvaringsbyggnader för skall byggas i kustnära områden. Detta blir inte anläggningar som kommer att smälta in i kustmiljön utan att märkas.

Min uppfattning är att vi inom SXK inte låter liknande debattinlägg stå oemotsagda speciellt som debattförfattarna far med falsk information.

Lars Helmer 

Boel Lanne
Senast inloggad: 2015-12-14 - 13:38

Att vi fått en förändrad lagstiftning rörande strandnära miljön, den sk strandskyddslagen, har sitt ursprung just i att mängden strandskyddade områden minskar i rasande takt, även om vi har mer kust / invånare än många andra länder. Den mycket negativa påverkan på havs och strandmiljö från den ständiga utbyggnaden av småbåtshamnar är definitivt inte negligerbar. De allra största miljöskadorna sker när hamnar anläggs i grunda områden, alltså de områden som är viktigast för reproduktion av marina organismer. Detta är orsaken till att vi i Naturskyddsföreningen engagerat oss i frågan.

Vi har också sedan några år en EU-lagstiftning som tvingar Sverige att förbättra den marina miljön, något som rimmar illa med ytterligare ianspråktagande av kustnära vatten. Jag tror vi kan förvänta oss att svenska myndigheter kommer bli allt mer restriktiva när det gäller tillstånd till nya hamnanläggningar.

Egentligen tycker jag inte om att föra debatter utgående från personliga situationer, men i just mitt fall kan jag verkligen skryta med min hemö, Grötö. Det finns visserligen ett antal bryggor på ön, men vi har också en lift som kan ta upp mindre båtar mellan användningarna och många på ön drar också upp sina småbåtar på trärullar eller kärror när de inte används, just för att slippa bottenmåla. Många av sommargästerna har sina småbåtar i sjön enbart när de bor på ön. På så sätt sparar de tid eftersom de slipper åka ut och kontrollera båten efter varje oväder.

Visst kan förvaringsskjul för båtar vara fula, precis som vissa hamnanläggningar och andra industriområden är, men nog tror jag att om bara viljan finns kan förvaring av båtar på land bli minst lika snygg som befintliga hamnar. Det sista decenniet har jag själv haft min 35-fots segelbåt inomhus knappt 10 månader/ år (vi har nämligen inte haft tid att segla mer än 70 dagar /år). Av detta har båten mått väldigt bra, torr och ren, utsätts inte för UV-ljus och mängden bottenfärg har kunnat minimeras.

Med vänliga hälsningar
Boel Lanne, medlem i SXK sedan flera decennier
Samt ordförande Naturskyddsföreningen i Bohuslän

Gäst (ej verifierad)
Senast inloggad: 1970-01-01 - 01:00

Jag blir väldigt intresserad av alla dessa nya hamnar som anlagts, lista gärna dessa så kanske jag kan hyra en plats.

Jag tycker det är synd att Naturskyddsföreningen och SXK inte pekar på det eminenta systemet med Röda/Gröna skyltar som tillämpas i flera länder i vår närhet, det gör ju att man inte behöver bygga gästhamnsplatser eftersom gästande båtar utnyttjar befintliga som är lediga.
Speciellt tråkigt är det att det kommunala bolaget GREFAB förhindrar att dess kunder kan vara med i frihamnsavtalet vilket naturligtvis inte hindrar Danska och Tyska seglare att ändå förtöja i Grefabs hamnar. Det enda man uppnått är att Grefabs kunder inte kan vara med i Frihamnsavtalet.