Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för Eggegrundskretsen 2021/2022

 

Allmänt

Kretsen ska erbjuda attraktiva verksamheter för alla som vistas på sjö och hav så att det blir en positiv medlemsutveckling, inte minst bland dem som är lite yngre. Vi ska fortsätta att få med fler motorbåtar till kretsen.

 

Eskader

Målet är att under året anordna eskadrar som passar både nybörjare och mer erfarna seglare och motorbåtsfarare. Vid alla eskadrar hoppas vi kunna locka fler båtar från hälsingekusten.

 

Den populära och obligatoriska Ålandseskadern (tur och retur Mariehamn via Käringsund) genomförs 2022.

 

Under säsong 2022 kommer vi även i år att försöka genomföra en familjeeskader till Furuvik.

 

Eskadern till Axmar brygga planeras att genomföras sista helgen i augusti, på Lyskvällen. Närheten till Söderhamn ska locka fler båtar. Gemensam middag på Axmar brygga.

 

Eskadersegling till Saltharsfjärden, Norrsundet och Bergmans Fisk planeras även nästa år.

 

Det planeras också för en eskadersegling till Skärså fiskeläge, restaurang Albertina. Läget gör att det även borde passa båtar från hela Hälsingland.

 

Storjungfrueskadern kommer att, om väder med vindar tillåter, genomföras under september. Även här bör närheten till Söderhamn och tillgång till vedeldad bastu locka båtar med besättning.

 

Hamn och Farled

Kommande verksamhetsår kommer att fokusera på underhåll av våra hamn- och farledsinstallationer. Inga nya installationer planeras.

 

Eventuell ny boj till Tunaholmen. Medlemmar har framfört önskemål om återställande efter att bojen flyttats till Innerstöns västra sida.

 

24-timmars

Möjlighet ska finnas att delta i två 24-timmarsseglingar, en på våren och en på hösten, deltagande på de tider som 24-timmarsnämnden beslutar.

 

Ungdom

Vi avser att under verksamhetsåret också satsa på ungdomar och yngre familjer i syfte att föryngra medlemskåren. En första satsning blir att genomföra Furuvikseskadern och eskadern till Skärså-

 

Information

Informationen delges delvis via nyhetsbrev på mail.

Information om alla aktiviteter läggs fortlöpande ut på hemsidan, ww.sxk.se, och vi uppmanar medlemmar att logga in och uppdatera sina medlemsuppgifter. Kretsen har även en egen Facebooksida och Instagramkonto där information om aktiviteter och nyheter delges.

 

 

Båtteknik

Råd och tips i båttekniska frågor delges med hänvisning till tidningen På Kryss och hemsidan.

 

Temakvällar

Temakvällar arrangeras under vinterhalvåret. Målet är cirka tre temakvällar från oktober till mars inklusive motorkurs. För att få många deltagare på temakvällarna visar erfarenheten att vi antingen ska ha ”tunga” namn eller egna förmågor som gjort något intressant. Temakvällarna ska i största möjliga utsträckning annonseras via kretsens sociala medier och nyhetsbrev.

Eggegrundskretsen arbetar även för att hålla temakvällar för deltagare i och från Söderhamn och Hudiksvall.

 

Temadag

Årlig obligatorisk Prylbytardag sker den 1 maj varje år. Det är här vi har säsongstart, träffas, byter ”prylar”, säljer klubbaccessoarer, marknadsför och främst värvar nya medlemmar.

 

Årsmöte/Årsfest

Sjösättningsfest tillsammans med SK Surfing planeras till försäsongen.

Årsmöte med efterföljande fest genomförs vid årsmötet.

 

Ambition

-          Förbättra mottagandet och omhändertagandet av nya medlemmar.

-          Värva nya, aktiva funktionärer.

-          Utöka verksamheten på platserna utanför Gävle.

-          Få igång mer kommittéverksamhet, d v s en aktiv ring av funktionärer utanför styrelsen

-          Förbättra rekrytering av ungdomar och yngre familjer

-          Jobbar på att fler motorbåtsägare som medlemmar och fler motorbåtar på våra eskadrar

 

 

Gävle 2021-10-15

 

 

Eggegrundskretsens styrelse