Revisorer

Mats Bergström     Sammankallande
Torbjörn Lindahl     Ledamot
Björn Karjel           Suppleant