Styrelsen 2017/2018

Ordförande - Frank Arnoldsson   (vald t.o.m. 2018)

e-post: frank@nomaden.net   
mobil: +46 70 5910200

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sekreterare - Leif Söderqvist   (vald t.o.m. 2018)

e-post: leif.soderqvist@av.se

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Skattmästare - Tony Johansson  (vald t.o.m. 2018)

e-post: tonysundsvall@gmail.com
mobil: 070-303 77 14

Ansv: Ekonomi, hemsidan, samt ombud för Svenska Sjö

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Klubbmästare - Ginger Hansson   (vald t.o.m. 2018)

e-post: ginger.hansson@telia.com

Ansv: Klubbmästare

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vice ordf. - Jan-Olof Nyström  (vald t.o.m. 2018)
e-post: jan@agnesaallotar.se
mobil:070-534 73 33

Ansv: Ordförande i Hamn & Farledskommittén 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ledamot  - Conny Ström  (vald t.o.m. 2018)
e-post: connystrom@telia.com
mobil: 070-527 0940

Ansv: Hamnfogde Kattskär och Lillubban 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ledamot - Nils Persson  (vald t.o.m. 2019)
e-post: nils.persson@vikingmedia.se

Ansv: Tekniska kommittén

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ledamot - Jessica Norberg (vald t.o.m. 2019)

e-post: jessicanorberg70@live.se

Ansv: Informationskommittén

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ledamot - Fredrik Backberg   (vald t.o.m. 2019)
e-post: fredrik.backberg@semper.se 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Suppleant 1 -  Ingela Andersson 2018/1 år

e-post: ingela.andersson@miun.se

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Suppleant 2 - Martin Persson  2018/1 år

e-post: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Suppleant 3 -  Pontus Jämthag 2018/1 år

e-post: pontus@jamthag.se

------------------------------------------------------------------------------------------------

Suppleant 4 -  Jan Åkerström 2018/1 år

--------------------------------------------------------------------------------------------------