Kretsaktuellt

Kretsaktuellt är vår tidning som utkommer tre gånger per år. Vi vill gärna att Du som kretsmedlem bidrar med Dina seglatser, bilder och synpunkter. Dina synpunkter är viktiga för att vår krets skall vara levande!

2015-12-21 börjar vi en test med att publicera Kretsaktuellt i både pdf-format och som ett 'Netpublication-dokument'.

Vinter/Vår 2018 KA i pdf-format --- KA som Netpublication
Hösten 2017 KA i pdf-format --- KA som Netpublication
Sommaren 2017 KA i pdf-format --- KA som Netpublication
Vinter/Vår 2017 KA i pdf-format --- KA som Netpublication
Hösten 2016 KA i pdf-format --- KA som Netpublication
Sommaren 2016 KA i pdf-format --- KA som Netpublication
Vinter/Vår 2016: KA i pdf-format --- KA som Netpublication
Hösten 2015: KA i pdf-format --- KA som Netpublication
Sommaren 2015
Våren 2015
Hösten 2014
Sommaren 2014
Våren 2014
Våren 2013
Hösten 2012
Sommaren 2012
Våren 2012
Hösten 2011
Sommaren 2011
Våren 2011

Skicka ditt bidrag till Ingela Möller, epost ingmoller@telia.com.