Afton på Lillubban

Hamn & Farled

Den här gruppen hanterar uthamnarna och farlederna till och från dessa...

 

 Namn                                 
 Funktion  Tel.
Janne Nyström Sammankallande 070-534 73 33
Conny Ström Hamnfogde 070-527 09 40
Frank Arnoldsson Arbetare  
Mikael Rydberg Prickchef  
Algot Lindén Arbetare 070-731 57 02
Andreas Krigström Lithén Arbetare  
Markus Krigström Lithén Arbetare  

Björn Hägglund

Ö-viks gruppen 070-322 22 91