Blekingekretsens arkiv

När information av olika typer passerar "Bäst Före Datum" och läggs då över i vårt Arkiv.

Till att börja med kommer vi att arkivera per år, dvs för varje år skapas en sida under denna med namnet " Arkiv nnnn". (nnnn = aktuellt år")

Eftersom vi inte har något arkiv för år 1985, året Blekingekretsen bildades, finns här en länk till sidan där vi sammlat upp lite digitaliserat material från den tiden, som kan vara intressant så här 30 år efterår.