1768 1769

 

 

Båttekniska Nämnden (BTN) arbetar med att granska, prova och testa allt som har med båtteknik att göra samt informerar och rapporterar om resultaten. Den arbetar också med utbildning och ger hjälp och stöd till medlemmarna i tekniska frågor.

Huvuddelen av det båttekniska arbetet görs ute i de lokala kretsarna. BTN stödjer, del-finansierar och sammanställer deras arbete.

Tekniska artiklar

Här på BTN:s webplats finns en större mängd artiklar lagrade om allt "uppifrån satellitnavigering ner till ankring" som är publicerade i olika form genom åren.

Vårt Forum

Här finns också vårt Båttekniska Forum där en mycket stor mängd frågeställningar är ställda och besvarade och där du naturligtvis kan ställa nya frågor och få svar - ibland inom några minuter.

Tips

Har du ett båttekniskt tips som kan vara av allmänt intresse så skriv gärna in det i vårt Båttekniska Forum och dess ämnesområde "Tips". Eller kontakta någon BTN-ledamot.

Felrapport eller haveri?

Har du råkar ut för fel eller haveri som kan vara av allmänt båttekniskt intresse? Kontakta då gärna någon BTN-ledamot.

Nya artiklar

Vill du bidra med en artikel till vårt artikelarkiv? Kontakta då gärna någon BTN-ledamot.

___________________________________________________________

Reviderad 2012-12-08/TL