Agenda

21 mars kl 19  Besök hos Hjertmans

4 april              Styrelsemöte

7 april kl 10      Flytvästkontroll

11 april kl 19    Långseglare Bertil Mattsson berättar vidare - Del 2

14 april.           Städdag i och omkring klubbhuset

19 april kl 12   Gulaschsoppa med föredrag

28 april kl 10   Flytvästkontroll

2 maj               Styrelsemöte

5 maj kl 18      Säsongsinvigning med 65-årsjubileum

17-24 maj       Pingsteskader till  Holbæk i Isefjorden
                       (se Eskader o Långfärd)

26-29 juli         Hamnfestivalen i Limhamn

Mer tillkommer vars datum ännu inte fastställts, bl a två Flytvästkontroller och El ombord. Läs mer om eskaderverksamheten under Eskader o Långfärd.