En viktig del av båtlivet är gemenskap, lokala aktiviteter och samlingsplatser.
Svenska Kryssarklubbens medlemmar har slagit sig samman i lokala kretsar och intresseområden som arrangerar bland annat utbildningar, eskaderseglingar (bl.a. barn- och ungdomseskadrar), 24-timmarsseglingar, studiebesök, föredrag och träffar med en mängd olika teman och inriktningar. Flera kretsar driver en uthamn.
Medelhavsseglarna finns för att inspirera, tipsa och vägleda dig som vill nå Medlehavet på egen köl.

För att komma till respektive krets – klicka på kretsnamnet till vänster och inte på kartan.

Blekingekretsen

Bottenhavskretsen

Bottenvikskretsen

Dackekretsen


Eggegrundskretsen


Medelhavsseglarna


S:t Annakretsen


Stockholmskretsen


Sörmlandskretsen


Uppsalakretsen


Vänerkretsen


Väster Mälarkretsen


Västkustkretsen


Öresundskretsen

 

Seglarskolor
Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola

Seglarlägret Malma Kvarn

Daglägret Kryssis

 

 

Varje krets ger ut en egen kretstidning eller kretsblad. Klicka här för att komma till kretsarnas medlemstidningar