Batterier och laddning | Stockholmskretsen

Torsdag 19 oktober kl 18.30 håller Magnus Sterky föredrag om olika batteribankar i en båt. De gör en genomgång av olika typer av batterier och ger en översikt av olika typer av laddning: från båtmotorgenerator, solceller, vindgenerator, samt olika faser av laddning.

De tar också upp vikten att se över att alla laddarna har egenskaper inom ramarna för batteribankarnas behov. Dessutom effekter av störningar i laddningen som kan komma från landströmsavbrott eller båtens egen förbrukare. Även litiumbatteriers egenskaper beskrivs.

Kostnad 100 kr för medlemmar i Stockholmskretsen,
150 kr för övriga.
Fika ingår.

Välkomna!

Arr Tekniska kommittén.
 

BOKA DIN PLATS HÄR (invajo bokningssystem)

 

Vi samarbetar med Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet.

4718

 

 

Plats (ort): 
Stockholmskretsens kansli, Augustendalsvägen 54, Nacka Strand