Märket

Var kan man stå, i Sverige, och titta västerut på någon som står i Finland? Svaret på den gåtan får vi den 22 maj då den tidigare kommodoren (ordföranden) i Ålands Segelsällskap Håkan Lindberg besöker oss för att prata om Märket. Fyren byggdes 1885, man trodde då att fyren byggdes på finsk (rysk) mark, men i själva verket stod fyren i Sverige. Först 1985 ritades gränsen om till nuvarande sträckning. Håkan Lindberg kommer att ge oss alla fakta, historier och vad som är värt att veta om Märket. Han kommer också att sälja Ålands landskapsregerings stora och vackra bok ”Märket. Havsfyr och gränsland”, skriven av antikvarie Jan Andersson. Pris 400 kronor.
Detta är ett samarbete mellan Svenska Fyrsällskapets Upplandsdistrikt och Uppsalakretsen av Svenska Kryssarklubben.
Plats (ort): 
USS klubbhus på Skarholmen i Uppsala klockan 1900