Invintring av Lillubban

Samling kl. 10 på stora kajen på fastlandet

Plats (ort): 
Lillubban