På gång

Segling innebär inte alltid sol, varma vindar och ett leende hav. Segling kan också vara besvärliga vindar och hårt väder. Den 12 mars kommer tre mycket erfarna seglare för att prata om segling i hårt väder och för att ge oss goda råd inför situationer som kan upplevas som besvärliga. Bengt Falkenberg från Albatross Segel och Charles och Johan...

Läs mer här »

Vad finns det för likheter mellan Skattkammarön, Fyrar och Skottland? Svaret får vi den 24 april då Hans och Stina Rutberg kommer för att berätta om Skotska Fyrar och familjen Stevenson. Robert Stevenson verkade under första hälften av 1800 talet och svarade för uppförandet av ett stort antal fyrar längs Skottlands kuster, fyrar som idag är...

Läs mer här »