Vårvinterträff på Nynäs 2015

Under några intensiva timmar från lunch till lunch 14-15 mars var vi 14 qvinnor som hade jättetrevligt tillsammans.

En timmes promenad med soldyrkan hann vi med innan pysslet med knopar och sjömans- arbeten tog vid. Stoppknop i form av åtta, enkel och dubbel pålstek, ”farmers loop”, kastlinjeknop, trumpetstek och skotstek kunde alla efter en stunds träning. Efter en kort andhämtning lärde vi oss att tillverka ”apnäve” eller ”treslagen valknop”. Det var en trivsam djupt koncentrerad stämning som alla värderade mycket högt efteråt. 

Dagen därpå berättade Christina om det omfattande fiske som bedrevs utmed Sörm- landskusten under 1900-talets första hälft. Utvecklingen från många fiskare med små båtar till ett fåtal fiskare med enstaka stora båtar har medfört att det nu är svårt att få tag på färsk fisk hos oss. Fina bilder och roliga recept finns i Christinas bok.