Utbildning

Utbildningsfrågorna diskuteras just nu och hemsidan uppdateras så snart som möjligt

Vår ordförande Torbjörn Berg är tillsvidare ansvarig för utbildningsfrågorna.