Styrelsen

5023

Stående från vänster: Staffan, Torbjörn, Ulf, Anders, Lasse, Hans.

Sittande från vänster: Mats, Ann-Mari, Ulrika, Bengt

 

Sörmlandskretsens styrelse 2016-2017

Ordförande: Torbjörn Berg

  070-883 63 48, torbjorn.berg(at)telia.com

V ordf & Hamn och farled: Bengt Hallgren

  070-626 48 48, bengt.hallgren(at)telia.com

Sekreterare: Anders Lind

  070-583 93 64, balind(at)telia.com

Skattmästare: Ulf Torhult

  070-244 78 71, fam.torhult(at)tele2.se

Info, Kretsnytt & Webb: Ann Mari Westerlind

  076-103 54 54, annmari.westerlind(at)gmail.com

24-timmars: Hans Gustavsson

  070-524 67 91, hans.f.gustavsson(at)telia.com

Eskader mm: Lasse Lassesson

  070-654 24 76, lasse.lassesson(at)gmail.com

IF mm: Mats Haking

  070-511 53 89, hakingsbygg(at)gmail.com

IF mm: Staffan Bergentoft

  076-850 11 76, staffan.bergentoft(at)cojn.se

IF-båtarna: Ulrika Roos

  070-696 92 97, ulrika.roos(at)gmail.com