Kontakta oss

SVENSKA KRYSSARKLUBBEN Sörmlandskretsen
c/o Torbjörn Berg, ordförande
Telefon: 070-883 63 48
 

Fakturor:
SVENSKA KRYSSARKLUBBEN Sörmlandskretsen
c/o Skattmästare Ulf Torhult
Spireagången 20 
611 45 NYKÖPING

SXK Sörmlandskretsen Bankgiro:  815-5616

Organisationsnummer 819000-7727