HLR och brandskydd ombord

Den 11 februari 2015 samlades 6 par nyfikna medlemmar i Sörmlandskretsen på brandstationen i Tystberga. Tre kunniga brandmän lärde oss både hur man kan agera för att förhoppningsvis rädda liv i en nödsituation och hur man kan undvika bränder.

Efter att ha sett hur snabbt en brand utvecklar sig i två husvagnar med endast 0,5 m emellan började alla tänka på vad som kan hända i en knökfull gästhamn eller en naturhamn där man ligger med endast fenderavstånd mellan båtarna.

I både husvagnar och båtar finns mycket plast – såväl i isolering som i möbler, hygiendetaljer, köksutrustning, dynor och gardiner brinner jättesnabbt och utvecklar tjock giftig rök.

Några goda råd från Ammi´s anteckningsblock:

·       Utrusta båten med brandvarnare.

·       Se till att det finns lätthanterliga pulversläckare både inne i båten och i motorutrymmet.

·       Se över gasolslangar och elsystem.

·       Skaffa en brandfilt.

·       Var försiktig vid bränslepåfyllning.

Vi fick lära oss att Hjärt-Lung-Räddning manuellt ska påbörjas så fort som möjligt.

1.      ring 112

2.      öppna andningsvägarna

3.      kontrollera andningen

4.      lägg patienten i stabilt ryggläge

5.      30 kraftiga kompressioner av bröstkorgen

6.      2 ej så kraftiga inblåsningar

7.      upprepa ovan tills hjälp kommer

 

Det är jobbigt att jobba manuellt det är då bra med Hjärt-Lung-Räddning med hjärtstartare

1.      följ anvisningarna från hjärtstartaren

2.      ta av kläderna på bröstet

3.      fäst elektroderna

4.      ta fram hjärtstartaren

5.      stoppa när maskinen tjuter

Hjärtstartaren ska inte användas på våt hud. Torka av både patienten och dig själv.

 

Vid en akutsituation kan man få hjälp per telefon. Det är därför jätteviktigt att ringa meddetsamma.

Nyttiga telefonnummer är:

112          akut larm

11414      polis

11313      krisinformation

1177        sjukvårdsupplysningen

3732