Sydpricken 1 2017

Öresundskretsens tidning som utkommer 4 gånger per år.
Redaktör Birgitta Porutis  - birgitta@justsent.com
Om du som medlem inte fått tidningen - kontakta falkman.malmo@hotmail.com