Eskadrar

Eskaderkommittén arrangerar varje år eskadrar, antingen i egen regi inom Blekingkretsen eller i sambarbete med andra kretsar eller Riksföreningen.

Eskadrar  2017

Planerade eskadrar för året finns numera upplagad under "På gång i Blekingekretsen".
Därför blir eskadrarna som vilken aktivitet som helst och ligger med i vårt totala program för året.

____________________________________________________________

RIKSESKADER 2017 TILL BORNHOLM

Kryssarklubbens femte rikseskader går i år till Nexö på Bornholm. De övriga målen har varit S:t Petersburg 2003, Stralsund 2007, Århus 2011 och Tallinn 2014.

Till dessa mål har sammanlagt ca 300 båtar med bortåt 1000 kryssar-klubbare från de flesta kretsar deltagit. Det är nu dags att anmäla sig till årets rikseskader, se faktarutan nedan.

OBS! Deltagarantalet är begränsat, först till kvarn gäller.

Bornholm

Bornholms läge i Östersjön gör den till Danmarks östligaste ö.
Enklast att placera ön geografiskt är att den ligger sydost om Skåne.

Tack vare detta läge har Bornholm ett gynnsamt klimat med många soltimmar.

Landskapet är varierat med kuperad terräng. Naturen är omväxlande med bördig jordbruksmark, stora ytor med skog och i söder långa sandstränder.

För er som aldrig varit på den danska solskensön Bornholm kommer ni att uppleva en ö som skämmer bort oss med sina lokalt producerade råvaror, vackra och mångsidiga natur samt historiska sevärdheter.

För båtfolket finns det många bra och mysiga hamnar där man känner sig välkomen.

Nexö

SXK har valt Nexö som bas för vår rikseskader till Bornholm. Staden är Bornholms näst största och har den största fiskehamnen.

Eftersom fiskenäringen här liksom i Sverige har avtagit har fiskeflottan minskat i antal vilket gör att Nexö har många kajmeter att erbjuda.

Vi räknar med att bli ca 70 båtar totalt från stora delar av Sverige.

De lokala kretsarna kommer att deltaga med deleskadrar i rikseskadern till Bornholm.

Anmälda deltagare kommer att placeras ut i dessa deleskadrar.

Dessa deleskadrar genomförs enligt texten i faktarutan.

Under vecka 29 (måndag - fredag) kommer vi att ligga i Nexö och ha denna hamn som bas för olika aktiviteter.

I det preliminära programmet ingår guidad busstur, vinprovning, museibesök, shoppingrunda, lokala arrangemang och en avskedsfest.

FAKTARUTA

Vistelsen i Nexö kommer att vara från 17–19 juli 2017.

Anmälan: Kan göras på blankett som finns SXK:s hemsida http://www.sxk.se/anmalan-rikseskader-2017 som öpnnas den 1 februari . (OBS! länken fungerar inte före detta datum!)

Mer information kommer i På Kryss nr 1/2017 (utgivning i slutet av januari)

Betalning görs på Pg 11 01-5. Anmälan gäller först när eskaderavgiften är betald.

OBS! Antalet båtar är begränsat.

Eskaderavgift: Eskaderavgiften 800 kr betalas till Svenska Kryssarklubbens Plus Giro 11 01-5.

Ange "Bornholm 2017" samt skepparens namn som avsändare på betalningen.

I avgiften ingår eskaderflagga, eskaderplakett, Bornholms destinationsflagga, välkomstpresent och smärre arrangemang i Nexö.

Tillkommer hamnavgifter för fyra nätter 550 DKK och avgifter för avskedsfest och större arrangemang på Bornholm.

Till- och frånsegling kommer att genomföras i form av deleskadrar om ca 5 till 10 båtar som utgår från olika platser längs kusterna.

Starttider beror på avståndet från Bornholm, vilket tempo eskaderdeltagarna vill hålla och vilken rutt som eskadern har valt.

Det kan bli aktuellt att samordna deleskadrar från flera kretsar och eskadrarna kommer i möjligaste mån anpassas till deltagarnas tillgång till tid.

Kom med till Nexö och träffa andra SXK:are i vårt rätta element.

Väl mött på eskader!

För eskadernämnden

Rolf Albinsson, e-post: albinsson.45@gmail.com 0456-139 69

Christer Böös, e-post: christerboos@msn.com 046-29 24 35

Kjell Vestberg, e-post: kjell.vestberg@telia.com 0303-33 89 39

5081