På gång

Vill Du prova på och uppleva livet ombord på ett traditionellt segelfartyg? För första gången arrangerar Qvinna Ombordkommittén tillsammans med Seglarskolan en kurs helgen 22-24 september 2017. För att kunna genomföra kursen bör antalet deltagare bli ett tjugotal.

Mer information i Västpricken nr 2 2017.

Melemspris: 2 500 kr inkl...

Läs mer här »

SEGLA MED SKUTAN CONSTANTIA

Den 28 september 2017 blir det av med skonerten från 1908.

Vi startar från kajen vid Stockholmskretsens kansli på Nacka Strand kl. 10.00 och återkommer vid 16-tiden till samma plats. Lunch serveras ombord. Det finns besättning men man kan hjälpa till efter vilja och...

Läs mer här »

Samling på Holmöbrygga kl. 10

Läs mer här »

Samling kl. 10 på stora kajen på fastlandet

Läs mer här »

Följ vädret under två veckor (mellan den 13-28 oktober) tillsammans med meteorologen och seglaren Anders Ljungkvist, som har undervisat i meteorologi i över 30 år. Han guidar dig dagligen med hjälp av olika vädersajter och resonerar kring vilka av dessa som är användbara när man ska fatta kloka beslut ombord på båten.
Kursen läggs upp...

Läs mer här »

Höstträff kommer att genomföras paralellt med QO-nämndens möte i Nyköping, helgen den 20 – 22 oktober.

Titti har bokat Kolmårdsgården samt kontaktar och planerar detaljer med Maria Haggärde, ordf i QO-nämnden.

Tanken är att tjejterna i nämnden anländer fredag kväll och att vi från Sörmlandskretsen ansluter på lördagen då vi ordnar...

Läs mer här »
25 okt | Årsmöte

För mer information se senaste nummer av Sjölust.

Dagordningen finns i Sjölust.

Sjölust finns på Väster Mälarkretsens hemsida:

Aktuellt / Kretsens medlemsblad

Läs mer här »

Torsdag den 26 oktober kommer Ulf Sörenson som skrivit ”Skärgården – Vägvisare från Örskär till Landsort” och biografin om konstnären Roland Svensson och berättar om bakgrunden till några av sina pärlor i Stockholms skärgård och varför vi bör segla i skärgården för skärgårdens skull.

Föredraget startar klockan 11 och avslutas efter ca en...

Läs mer här »

Tid: Torsdag 26 oktober, kl. 19.00

Läs mer här »

Den 9 nov kl. 18.30 berättar Yngve Ulsrød om sin segling med segelfartyget Atlantica i skotska farvatten.
Atlantica är ett vackert skolfartyg som ägs av Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola. Skolfartygen erbjuder “möjligheten att uppleva livet ombord i ett traditionellt segelfartyg”. Atlantica är en 26 meter lång kutter med...

Läs mer här »