Atlantica i Scottland med Yngve Ulsrød |Stockholm

Den 9 nov kl. 18.30 berättar Yngve Ulsrød om sin segling med segelfartyget Atlantica i skotska farvatten.
Atlantica är ett vackert skolfartyg som ägs av Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola. Skolfartygen erbjuder “möjligheten att uppleva livet ombord i ett traditionellt segelfartyg”. Atlantica är en 26 meter lång kutter med segelyta på 540 m2 och levererades 1981 av Karstensens Skeppsvarv i Skagen, Danmark.
Detta föredrag handlar om en seglats som tar oss från Troon på Skottlands västkust till Aberdeen på ostkusten, mellan de Skotska Hybriderna, norröver till Orkneyöarna och Fair Isle med en betalande besättning på 22 personer ombord.

Föredragshållaren, med över 30 års erfarenhet från internationell shipping, valde att “avsluta” sin shipping karriär som manskap ombord på Atlantica, en skuta av tre med vinden som drivkraft. Varför väljer man att vara med, vad gör man ombord och vilka upplevelser och intryck får man av både natur, sjö och hav i ett nära förhållande till många nya människor som inte har någon erfarenhet att vara till sjöss? Är det ett tryggt skepp med bra manskap och är vi kompetenta nog att segla med Atlanten på den ena sidan och Nordsjön på den andra? Båda havsområdena är kända för sina skiftande starka vindar och labila väder.

Pris: 120 kr för Stockholmskretsens medlemmar, 170 kr för icke medlemmar. Fika ingår.
Anmälan: Obligatorisk  och anmälan bindande.

Arr: Stockholmskretsens program och utbildningskommitté

BOKA OCH BETALA DIN PLATS HÄR

 

Vi samarbetar med Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet.

4718

 

Plats (ort): 
Svenska Kryssarklubbens kansli, Augustendalsvägen 54, Nacka Strand