QO - Hösträff med övernattning på Kolmårdsgården

Höstträff kommer att genomföras paralellt med QO-nämndens möte i Nyköping, helgen den 20 – 22 oktober.

Titti har bokat Kolmårdsgården samt kontaktar och planerar detaljer med Maria Haggärde, ordf i QO-nämnden.

Tanken är att tjejterna i nämnden anländer fredag kväll och att vi från Sörmlandskretsen ansluter på lördagen då vi ordnar gemensamma aktiviteter och måltider. Hemresa söndag efter frukost.  

På lördag eftermiddag ställer Lena Nord Nilsson upp med ergonomiska tips om hur man undviker skador på båten. Vi hoppas också att Solveig Lassesson, som skulle pratat om sjukvård ombord på Vårvinterträffen, kan komma på höstträffen istället.

Vi kommer att ha gott om tid för utbyte med de andra QO-deltagarna. Ev kan vi be någon från Västkustkretsen att berätta om tjejseglingarna till Läsö på söndag fm. 

Boka redan nu denna spännande och trevliga QO-hleg!

Anmälan till hadders.lindahl@tystbergalogi.se

 

Plats (ort): 
Kolmårdsgården, vid Kvarsebo