Presentation av Qvinna ombord kl 15:00 | Blekingekretsen

Västkustkretsen har en livlig Qvinna ombord verksamhet och kommer med smittande glädje och entusiasm, för att berätta om sin stora verksamhet.
Vi får lyssna, fråga och se på bilder, förhoppningsvis finner vi något som vi kan förverkliga i Blekingekretsen.

Alla välkomna!
Kaffe serveras!

Min antal 20 deltagare.
Förhands-anmälan senast den 15 april till Ingela Möller,
e-post: ingmoller@telia.com, tel 0455-27 088 eller 0709 54 17 89

Tid:Lördag 29 april kl 15:00
Plats: KSS Klubbhus på Dragsö i Karlskrona.

Qvinna Ombord vill stimulera kvinnor till ett rikare båtliv, ge ökad kunskap och därmed öka säkerhet och trivsel ombord.

 

Plats (ort): 
KSS Klubbhus på Dragsö i Karlskrona