Blekingekretsen | 24-timmars höstsegling, tillfälle 2

24-timmars startar mellan kl 12 och 15 på angiven dag. 12-timmars startar kl 08-10.
Den som vill segla 48-timmars eller ännu längre startar motsvarande tidigare än 24-timmarsseglingen.
Regler, punkt- och distanstabeller med mera finns på 24-timmars egen hemsida www.24-timmars.nu

Anmälan senast 7 dagar före respektive starttillfälle till Lars Möller, tel 0455-27088 eller e-post: lars.moller@telia.com.

Tävlingsdokument publiceras på webben.

Den som vill ha dokument per post kan kontakta undertecknad.

Läs mer om 24-timmars I den artikel som finns I Kretsaktuellt 2017-2.

Vi ses på havet.

Lars Möller

 

Plats (ort): 
Vald startpunkt för seglingen