Arbetsdag Kattskär

För de som åker bil är det samling på Holmöbrygga kl. 10

Plats (ort): 
Kattskär