På gång

25 okt | Årsmöte

För mer information se senaste nummer av Sjölust.

Dagordningen finns i Sjölust.

Sjölust finns på Väster Mälarkretsens hemsida:

Aktuellt / Kretsens medlemsblad

Läs mer här »

Tid: Torsdag 26 oktober, kl. 19.00

Läs mer här »